Tavli – w to grają Grecy. Zasady gry

Kategoria: Siga, siga

Przekonaj się, jak emocjonująca i wciągająca potrafi być ulubiona gra planszowa Greków.

Podobno do Grecji została przywieziona z Egiptu. Na pewno wspominał o niej Homer w Odysei. Tavli ma już kilka tysięcy lat, ale Grecy (i nie tylko oni, gra jest też popularna w Bułgarii i Turcji) nadal ją uwielbiają i grają w nią zapamiętale, a emocje towarzyszące rozgrywkom są naprawdę duże. Jeśli chcesz ich posmakować, zapraszamy do zapoznania się z zasadami. Wcale nie są takie trudne, a przyjemność z grania jest – gwarantujemy – ogromna.

tavli

Tavli posiada w sumie 3 różne rodzaje gry: Portes, Plakoto i Fevga. Na początku gry gracze decydują, do ilu zwycięstw grają (może to być 3, 5 lub 7 punktów). A tak wyglądają zasady dotyczące poszczególnych rodzajów tavli:

Portes

Na początku rozgrywki piony ustawione są jak na rysunku:

Tavli - gra Portes
 • Celem rozgrywki jest przemieszczenie wszystkich (15) pionów do bazy, a następnie zdjęcie ich z planszy. Kto zrobi to pierwszy, ten wygrywa.
 • Zaczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce. Potem rzuca dwiema kostkami równocześnie i przesuwa jeden lub dwa piony o tyle pól, ile oczek wypadło na kostkach. Każdy gracz przesuwa swoje pionki w kierunku odwrotnym do przeciwnika.
 • Pion może stanąć na polu pustym lub polu z jednym (większa liczba pionów na polu tworzy bloki) pionem przeciwnika. Jeśli pole jest zajęte przez jeden pion przeciwnika, można ten pion zbić; jeśli jest zajęte przez blok, trzeba odczekać kolejkę. Zbity pion trzeba wprowadzić z powrotem do gry (zanim wykona się jakikolwiek inny ruch) w bazie przeciwnika poprzez wyrzucenie odpowiedniej liczby oczek. Dla białych pionów są to pola 19-2, a dla czarnych 1-6.
 • Gdy wszystkie piony trafią do bazy, można zacząć je ściągać, czyli zdejmować te, które od bocznej krawędzi bazy oddalone są o tyle pól, co liczba wyrzuconych oczek. Gdy liczba wyrzuconych oczek jest większa od pozycji najdalej położonego pionu, ściągany jest ten najdalszy.
 • Rozgrywkę wygrywa ten, kto zdejmie z planszy wszystkie swoje piony jako pierwszy. Otrzymuje za to 2 punkty, jeśli przeciwnik nie zdołał ściągnąć z planszy żadnego ze swoich pionów lub 1, jeśli mu się to udało.

Kluczem do zwycięstwa w Portes jest robienie bloków, które wstrzymują ruch przeciwnika. Pamiętaj, że pojedyncze piony są narażone na zbicie ze strony innych graczy. Bloki umieszczone w Twojej bazie utrudnią przeciwnikowi wprowadzenie do gry zbitych pionów.

Plakoto

W tej grze piony układamy inaczej niż w Portes. Gracze ustawiają je  na jednym polu bazy przeciwnika (1 i 24), a piony poruszają się w kierunkach przeciwnych, tak jak to pokazuje rysunek:

Tavli - gra Plakoto
 • Pionek można postawić na polu wolnym lub zajętym przez jeden (i tylko jeden) pion przeciwnika.
 • W tej rozgrywce pionki nie są zbijane, tylko przykrywane przez jeden lub kilka pionów przeciwnika. Przykryty pion nie może się ruszyć, dopóki nie zostanie odkryty.
 • Jeśli komuś uda się zablokować w ten sposób piona będącego na pozycji wyjściowej (pole 1 lub 24), gra jest od razu skończona.
 • Gdy gracz sprowadzi wszystkie swoje piony do bazy, może zacząć ściągać je z planszy – tak jak poprzednio w Portes.

Fevga

Ostatni rodzaj tavli zdecydowanie różni się od poprzednich. Piony graczy zajmują pozycje naprzeciwko siebie i po przekątnej, tak jak na rysunku:

Tavli - gra Fevga
 • Gracze poruszają się w tym samym kierunku. Najpierw wykonuje się ruch jednym (pierwszym) pionem i dopiero gdy osiągnie on pozycję startową przeciwnika, można poruszać się pozostałymi.
 •  Nawet jeden pion jest już blokiem, czyli nie może być ani zbity, ani przykryty. Jednocześnie nie można zablokować wszystkich (sześciu) pól na swojej pozycji startowej, przynajmniej jedno musi pozostać puste albo musi na nim stać pion przeciwnika.
 • Swój pionek można postawić na polu wolnym lub takim, na którym stoi jeden lub więcej pionów przeciwnika.
 • W Fevdze przewagę zdobywa ten, kto z pomocą bloków umieszczonych w bazie przeciwnika i przed nią zablokuje mu możliwość ruchu.
 • Tak jak w poprzednich dwóch rodzajach tavli, Fevgę wygrywa gracz, który jako pierwszy zdejmie z planszy wszystkie swoje piony. Otrzymuje za to 2 punkty, jeśli przeciwnik nie zdołał ściągnąć z planszy żadnego ze swoich pionów lub 1, jeśli mu się to udało.

Zasady mogą wydawać się nieco skomplikowane, ale wystarczy wydrukować sobie planszę i z pomocą naszych zdjęć po prostu spróbować zagrać – tak opanujesz zasady najszybciej. A potem ćwicz, ćwicz i ćwicz, aby w wakacje być gotowym na rozgrywkę z prawdziwym Grekiem i może nawet… zgotowanie mu niespodzianki na planszy. Powodzenia!